Yarışma Değerlendirme Koşulları

 

DEĞERLENDİRME:

DENİB Design Değerlendirme Jürisi iki etaplı değerlendirme gerçekleştirir. Ön eleme değerlendirmesinde aşağıdaki kriterler çerçevesinde tüm başvurular içinden her kategoride 5’er tane olmak üzere toplam 20 tasarımı finalist olarak seçer.  Finalistler, Denizli’deki üretim aşaması sonrasında ürünlerini sergilerler. Jüri aşağıda yazılı kriterler çerçevesinde her kategoriden en başarılı bulduklarını birinci seçer. Finalistler arasından gerekli gördüğü durumda başarı ödülleri de verebilir.

DENİB Yarışma Komitesi ve ilgili kurumları ile aşağıdaki kriterlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Ön Eleme Değerlendirme Kriterleri:

Ön eleme aşamasında tüm katılımcıların tasarımları aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır.

- FLOURISH-GÜZELLEŞME 2022/23 sonbahar kış trend temasına uygunluk

- Hikâye panosu tasarımı ve sunumu

- Manifestosunun temaya uygunluğu

- Yaratıcılık, özgünlük ve yeni fikirler açısından değerlendirilmesi 

- Hikâye panosunda öngörülen renkler, malzemeler ve aksesuarların temaya uygunluğu

 

 

Final Değerlendirme Kriterleri:

Finale kalan toplam 20 yarışmacının koleksiyonlarının üretim sonrası değerlendirmesi aşağıda kriterlere göre yapılacaktır.

1- Estetik değerler ve tasarım kriterleri açısından: 

- Koleksiyondaki tasarımların yaratıcılık, özgünlük ve yeni fikirler açısından değerlendirilmesi

- Yapılan tasarımların koleksiyon bütünlüğü açısından değerlendirilmesi

 

2- Üretim kriterleri açısından:

- Koleksiyondaki her bir tasarımın üretilebilirliğinin değerlendirilmesi

- Koleksiyondaki her bir tasarımın teknik üretim çözümlemelerinin yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi (desen çalışması, kumaş üretim tekniği, ölçüler, dikiş teknikleri, kalıp teknikleri vb.)

 

3- Ticari değerler açısından:

- Koleksiyondaki tasarımların tek tek ya da koleksiyon bütünlüğü içerisinde, hedeflenen 2022-23 sonbahar kış sezonu pazarlama/satış kriterleri açısından değerlendirilmesi

 

sky-triangel yellow-triangel