DEĞERLENDİRME:

DENİB Design 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması Değerlendirme Jürisi iki etaplı değerlendirme gerçekleştirir. Ön eleme değerlendirmesinde aşağıdaki kriterler çerçevesinde tüm başvurular içinden 7 proje ev tekstili, 7 proje banyo tekstili olmak üzere toplam 14 tasarımı finalist olarak seçilir.  Finalistler, Denizli’deki üretim aşaması sonrasında ürünlerini sergilerler. Jüri aşağıda yazılı kriterler çerçevesinde her kategoriden en başarılı buldukları ilk üçü seçer.

DENİB Yarışma Komitesi ve ilgili kurumları ile aşağıdaki kriterlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ONLINE ELEME

Ön eleme aşamasında tüm katılımcıların tasarımları aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır.

 • Sunulan görsel koleksiyonun temaya uygunluğu ve estetik açıdan değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun özgünlük, yaratıcılık ve yenilikçilik anlamında değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyondaki tasarımların üretim malzemeleri ve üretim teknikleri anlamında değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun kendi alanında katma değer kazanımlarının değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyondaki tasarımların geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği anlamında değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun kendi alanında ihraç edilebilirliği ve katma değer kazanımlarının değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun sürdürülebilirlik odağında tasarlanmasının değerlendirilmesi

MÜLAKAT VE BİLGİLENDİRME

 • Online eleme aşaması sonucunda jüri üyeleri tarafından belirlenen, her kategoride ev tekstil -banyo tekstili olmak üzere) 14’er yarışmacıdan 28 yarışmacı, Denizli’de gerçekleştirilecek mülakat toplantısına katılacaktır.
 • Yüz yüze/çevrim içi mülakat ve değerlendirme sürecinden sonra yarı finale kalan üretim aşamasına geçecek (7 Proje Ev Tekstili ve 7 Proje Banyo Tekstili) 14 proje sahibi yarışmacılar ile üretici firmalar eşleştirilecek, üretim süreci planlaması yapılacaktır.

FİNAL ELEME

 • Yarışma jürisi, tasarımları üretilen 14 yarışmacının çalışmalarını değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanacak 6 finalist (3 Ev Tekstili ve 3 Banyo Tekstili) olarak

Final Değerlendirme Kriterleri:

 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu
 • Kavramsal yaklaşım düzeyi
 • Malzeme kullanım biçimleri
 • Anlatım ve sunum yeterlilikleri
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri
 • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması
 • Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi
 • Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu
 • Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı
 • Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri
 • Koleksiyonların sürdürülebilirlik odağında tasarlanması